Keresés...
Menü
Az Ön kosara üres.
Végösszeg:
0 Ft
SK Márkabolt / Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

1. Bevezetés

Üdvözöljük a Z-MILAN ’92 Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.skmarkabolt.com weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. A Szolgáltató

Név: Z-MILAN ’92 Kft.

Székhely: 1047 Budapest, Baross u. 103.

Levelezési cím: 3502 Miskolc, Pf. 244.

Üzlethelyiség címe: 3527 Miskolc, Szinva utca 6.

Cégjegyzékszám: 01 09 714979

Bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12559312-2-41

Közösségi adószám: HU 12559312

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.

Számlaszám: 10102718-49637300-01005004

IBAN számlaszám: HU47 10102718-49637300-01005004

E-mail cím: skmarkabolt@z-milan.hu

Telefonszám:+3620/595-2143

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

A webáruházban építőipari segédanyagokat és eszközöket forgalmazunk. A termékek a webáruházon keresztül rendelhetőek meg. Többféle fizetési és szállítási mód választható, valamint személyes átvétel is lehetséges mintaboltunkban.

 

4. Felhasználási feltételek

 

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó kéri regisztrációja törlését, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

4.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.skmarkabolt.com domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között felhasználhatja.

 

5. A honlapon történő vásárlás

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlási kedvezmény érvényesítése azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött.

A Felhasználó regisztrálni a Honlap fejlécében megtalálható, „Regisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásával tud. Az egyedi kedvezmény a regisztrációt követően kerül beállításra. Amennyiben rendelkezik egyedi kedvezménnyel és regisztrációval az első vásárlást megelőzően kérni kell a szolgáltatót az egyedi kedvezmény beállítására. Az igényt az skmarkabolt@z-milan.hu email címen kell jelezni. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt

- E-mail cím

- Felhasználó név

- Jelszó

A „Profilom” belül található „Számlázási adatok” menüpont alatt

- Név

- Irányítószám

- Ország

- Város, helység

- Utca, házszám

- Cég megrendelő esetén adószám

A „Kapcsolattartó adatok” menüpont alatt

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

A „Szállítási Adatok” menüpont alatt

- Név

- Irányítószám

- Ország

- Város, helység

- Utca, házszám


A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az skmarkabolt@z-milan.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet feldolgozását követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

5.1. Megrendelés

A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően vagy regisztráció nélkül is adhat le a Felhasználó megrendelést a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. A Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal oldalán található " Sika® Termékek" és „Egyéb Termékek”menüpont alatti menüpontokra kattintást követően böngészhet és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

A Felhasználónak lehetősége van a honlap kezdő oldalán vagy továbbiakban bal felső sávban található kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy leírásban szereplő szöveg szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen termékek jelennek meg, ezután lehetőség van azok részletes tulajdonságainak megtekintésére is. A Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék képére vagy „Adatlap megtekintése” lehetőségre kattintást követően tájékozódhat.

A felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található vörös alapon fehér kosár szimbólumra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos magadásával. A kosár tartalmát (a kiválasztott termék tétel számát) a Felhasználó a Honlap fejlécében lévő, a "Termék a kosárban" és „Megnéz” menüpontra kattintva a Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok bolti árát és webshop árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint jobb oldalon a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket a kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám módosításával a „+” és „-” jelekkel vagy az darabszám pontos beírásával.

A „Tovább vásárolok” gombra kattintva a Felhasználót a Honlap visszanavigálja a kezdőoldalra, ahol a Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

A „Szállítás és fizetés módja” gombra kattintással a Felhasználó folytathatja a rendelésének véglegesítését. Itt adhatja meg a szállítás és a fizetés módját. Majd a „Rendelési adatok”-ra kattintva léphet tovább. A rendszer a továbblépést nem engedélyezi, amíg az adatok megadása nem történik meg.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen a Felhasználó választhat, hogy

• amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra bejelentkezési adatainak megadásával e-mail cím és jelszó megadása után, vagy

• a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

• vagy regisztráció nélkül folytatja a vásárlást.

 

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy a Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését. Ha a Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

A „Rendelési adatok megadása” menüben a regisztráláskor megadott adatok automatikusan betöltésre kerülnek. Ebben a lépésben lehetőség van a bolt felé egyéb információk megadására, ami segítséget nyújt a csomagok átvételénél, illetve szállításának megszervezésekor.

Ha a Felhasználó mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Megerősítés és megrendelés” gombra kattintva a Honlap a „KOSÁR” felületre navigálja ahol a rendelési összesítését ellenőrizheti. A „Rendelési adatok” gombra kattintva a Felhasználó visszaléphet a ”Rendelési adatok megadása”-t tartalmazó felületre.

A „KOSÁR” összesítő felületen a Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket és annak árát. Amennyiben egyedi kedvezmény került beállításra korábban, akkor itt kerül levonásra a kedvezmény.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, illetve az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak alapján hozzájárul az adatainak kezeléséhez.

Az oldal alján található „Megerősítés és rendelés küldése” gombra kattintást követően pedig, a Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. A Szolgáltató a megrendelés sikerességéről ezt követő levélben értesíti a Felhasználót, ahol a megrendelés összegzése található.

 

5.2. Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, melyet a Felhasználó a Honlap fejlécében megtalálható „Profil” menüpontra kattintva érhet el, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget illetve a fizetési módot.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Felhasználó között.

A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

5.4. Fizetés

Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben, illetve bankkártyával a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bakkártyával.

Előre utalás bankszámlára: a Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére banki átutalással az előzőleg elküldött számlára való hivatkozással. Ezen fizetési mód választása esetén a megrendelést követően Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre megküldi a Felhasználó megrendelésének számla másolatát, melyen az utaláshoz szükséges adatok is szerepelnek.

Fizetési link kérése bankkártyás fizetéséhez: a Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére bankkártyás fizetéssel a megküldött link segítségével. A link munkanap 8 és 16 óra között kerül kiküldésre, vagy ha a megrendelés nyitvatartási időn kívül történik, akkor a link a következő nyitvatartási napon lesz megküldve.

 

5.5. Számla

Tájékoztatjuk Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a 2007. évi CXXVII. áfa tv. 166 § (2) bekezdés alapján cégünk minden értékesítésről, tevékenységéről áfá-s számlát bocsájt ki, ezért pénztárgépet nem üzemeltetünk.

A fentiek alapján a számla kiállításához elengedhetetlenül szükséges, hogy a fizetést megelőzően a Tisztelt Vásárló, megrendelő a számlázáshoz szükséges adatokat részünkre megadja.

Amennyiben a fenti adatokat nem tudja vagy kívánja megadni, úgy nem áll módunkban megrendelését elfogadni, illetve kiszolgálni.

2020. július 1-jétől adóértéktől függetlenül minden belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított, áthárított adót tartalmazó számlán kötelező feltüntetni a számlabefogadó adószámának első 8 számjegyét az áthárított áfa összegtől függetlenül. Így számlát csak ilyen formában áll módunkban kiállítani.

5.6. Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS által történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben a Felhasználó ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Fontos, hogy e szállítási módot a Felhasználónak csak a 40 kg-ot meg nem haladó megrendelés esetén van lehetősége választani. A 40 kg-ot meghaladó megrendelés esetén a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően, felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval annak érdekében, hogy a kiszállítás részleteit egyeztessék.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel meg kell tagadni és a csomagot a futárral vissza kell küldeni a feladónak. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

5.7. Szállítási költségek

0-0,5 kg - 3.450 Ft

0,6-2 kg - 3.450 Ft

2,1-3 kg - 4.140 Ft

3,1-5 kg - 4.410 Ft

5,1-10 kg- 4.830 Ft

10,1-15 kg - 4.830 Ft

15,1-20 kg - 5.520 Ft

20,1-25 kg - 5.520 Ft

25,1-30 kg - 6.900 Ft

30,1 kg-40 kg - 6.900 Ft

40 kg-tól egyedi ajánlat alapján.

Utánvét összege 990 Ft.


 

5.8. Szállítási határidő

A Futárszolgálat igénybevétele esetén 3-5 munkanap a szállítási idő. Raktáron nem tartott termék esetén a megadott elérhetőségek egyikén felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel egyeztetés céljából és az átvétel/kiszállítás időpontjáról.

A Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. Kivételt képeznek az egyedi RAL kódú megrendelések.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

5.9 Személyes átvétel

A Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató 3527 Miskolc, Szinva utca 6. Sika Márkabolt üzlethelyiségében. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Felhasználót. A személyes átvételre munkanapokon 08:00-16:00 óra között kerülhet sor azt követően, hogy a Szolgáltató értesítette a Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

5.10 Expressz kiszállítás

Expressz kiszállítás rendelhető egész Magyarország területére hétfőtől csütörtök 12 óráig beérkezett raktáron lévő megrendelés esetén. A kiszállítás díja: bruttó 500 Ft/km a miskolci telephelyünkről indulva. Minden megrendelés véglegesítése előtt telefonon felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel. Kérjük a pontos telefonszám megadását a rendelés során!

 

6. Elállási jog

 

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

7. Szavatosság

 

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a

- hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Z-MILAN ’92 Kft.

Levelezési cím: 3502 Miskolc, Pf. 244.

Telefonszám:+3620/595-2143

E-mail cím: skmarkabolt@z-milan.hu

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Z-MILAN ’92 Kft.

Levelezési cím: 3502 Miskolc, Pf. 244.

Telefonszám:+3620/595-2143

E-mail cím: skmarkabolt@z-milan.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz meg, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: +3646/501-091, +3646/501-870

Fax: +3646/501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

8.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

9. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

11. Egyéb

 

11.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

11.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.01.08.


 

A „SIKA NYEREMÉNY SORSJEGY” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata a játékosok részére

 

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

 

 Játék szervezője:

 A „SIKA NYEREMÉNY SORSJEGY” elnevezésű nyereményjáték szervezője a

Z-MILAN ’92 Kft. – SIKA MÁRKABOLT

(telephely: Miskolc, Szinva utca 6.; adószám: 12559312-2-41).

 

A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei

 

A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt vehet, aki a Részvételi Szabályzatban szereplő feltételeket elfogadja.

 

A játékos a Részvételi Szabályzatot a sorsjegy átvételével magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, az Üzletek dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

(4) A Részvételi Szabályzat közzététele az alábbi módokon történik:

                        a.) A SIKA Márkabolt közzéteszi üzletében (3527 Miskolc, Szinva utca 6.) a teljes Részvételi Szabályzatot; vagy

                        b.) a SIKA Márkabolt közzéteszi az interneten, a www.skmarkabolt.com weboldalon a teljes Részvételi Szabályzatot.

 

A játék általános ismertetése, nyereményre való jogosultság és annak átvételi feltételei

 

A Játék időtartama visszavonásig, de legkésőbb 2023.06.30-ig tart.

 

Általános ismertetés

Minden új ügyfél az első Sika Márkaboltban történő vásárlása esetén kap 1 darab sorsjegyet. A sorsjegy egy lekaparható mező található. Nyertes szelvény esetén azonnal átadásra kerül a nyeremény. Pénznyeremény esetén a nyert összeg a következő vásárlásnál egy összegbe lehet beváltani. A nyeremény készpénzre át nem váltható, más akciókkal össze nem vonható. Az összeg csak a SIKA Márkaboltban forgalmazott SIKA termékekre lehet beváltani, más márka termékeire nem érvényes.

 

A sorsjegyen 1 játék található. A játékmezőket letakaró réteg ledörzsölése után állapítható meg, hogy nyertes-e a sorsjegy.

 

A játékban nyertes az a sorsjegy, amelyen a kaparófelület alatt a játékos három egyforma szimbólum vagy három egyforma összeg található. A játékos nyereménye a kaparófelületen található – számmal és betűvel is kiírt – nyereménytárgy vagy nyereményösszeg névértéke.

 

A fentiek alapján nem nyertes az a sorsjegy, amelyen a kaparófelület alatt különböző szimbólum vagy különböző összeg található.

 

A Z-MILAN ’92 Kft. bűncselekmény gyanúja esetén a játékban való részvételből sorsjegyeket kizárhat, illetve a játékossal a Részvételi Szabályzat alapján létrejött szerződést felbonthatja. Az ilyen sorsjegyek a rendszerben letiltásra kerülnek, a sorsjegyekre nyeremény nem fizethető.

Nyereményjogosultság nem áll fenn, ha a sorsjegyen bármilyen, a nyereményazonosítás szempontjából lényeges elváltozás vagy rongálás jelei észlelhetők.

 

Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

 

A Játékkal kapcsolatban személyes adatkezelésre nem kerül sor. Játékkal kapcsolatos esetleges panaszok kapcsán kezelt adatokra a Szervező www.skmarkabolt.com linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója szerint kerül sor.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.